K: Stray Dog Story
Titel
K: Stray Dog Story
Japanisch K ストレイ・ドッグ・ストーリー
Informationen
Manga
Status
Japanisch ? - ?

K: Stray Dog Story