Titel
Naruto - Akatsuki Hiden: Sakimidareru Aku no Hana
Informationen
Manga
Status
Japanisch ? - ?